تجدید پذیری پرینت سه بعدی

تجدید پذیری پرینت سه بعدی

تجدید پذیری پرینت سه بعدی


میزان پایداری زیست محیطی کافی است؟

تجدید پذیری پرینت سه بعدی


دانشجویان محیط زیست سه قانون اساسی پایداری را می آموزند:

کاهش ضایعات

استفاده مجدد

بازیافت

کارشناسان و رهبران فکری معمولاً ازآن برای بهبود و ساده سازی تولید به چیزی کمرنگ، سبزتر و سازگار با محیط زیست یاد می کنند.

مزارع و کارخانه ها به خروجی زیاد انتشار دی اکسید کربن و مصارف انرژی زیادی نیاز دارند.

از طرف دیگر، سیستم های کوچک پرینت سه بعدی پلیمر، سوخت رسانی ساده ای دارند.

آیا پرینت سه بعدی نسبت به روش های سنتی تولید پایدارتر است؟


از بسیاری جهات، ساخت افزودنی

نسبت به روشهای سنتی تولید به طور قابل توجهی برای محیط زیست و زمین پایدارتر و منطقی تر است.

پرینت سه بعدی ضایعات را کاهش می دهد

ساخت افزودنی تولید زباله های ضایعاتی را به طرز چشم گیری کاهش می دهد.

گاهی اوقات این معادله تا ۹۰ درصد در مقایسه با تولید معمولی کاهش ضایعات دارد.

تولید مواد افزودنی برعکس روشهای سنتی عمل می کند: به جای اینکه یک قطعه عظیم از مواد را بردارید و مانند یک مجسمه ساز

برای جدا کردن شکل مورد نظر کنده کاری کنید

تولید مواد افزودنی یک ماده را لایه به لایه ظریف با دقت یک جراح یا یک سفالگر ماهر می چیند و تولید میکند.

وقتی نوبت به پرینت سه بعدی چند ماده ای می رسد

مانند الکترونیک پرینت شده سه بعدی، در حالی که عملکردهای الکتریکی و مکانیکی با هم ترکیب می شوند

تعداد قطعات کاهش می یابد و روند تولید کارآمدتر و پایدارتری ایجاد می کند.

پرینت سه بعدی میزان انتشار دی اکسید کربن را کاهش می دهد

تجدید پذیری پرینت سه بعدی


یک مطالعه پیشگامانه در سال ۲۰۱۴ تأییدیه ای را ارائه داد که بسیاری از صنعتگران تولید مواد افزودنی و دانشگاهی

بیش از یک دههاست که به آن استناد می کنند :

پرینت سه بعدی به کاهش انتشار CO2 در آینده کمک می کند – در این مطالعه پیش بینی می شود به اندازه ۵ درصد تا سال ۲۰۲۵ کاهش دی اکسید کربن ایجاد شود.

دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد. فرآیند تولید نه تنها خود در پرینت سه بعدی کارآمد است

بلکه به دلیل ماهیت آن، ساخت افزودنی نیاز به حمل و نقل ، انبار داری و و سفرهای گسترده مورد نیاز تولید سنتی را از بین می برد.

در سال ۲۰۱۷

زیمنس اولین قطعات جایگزین فلز پرینت سه بعدی را برای یک توربین بخار صنعتی تولید کرد و ۴۰ درصد از زمان تولید آنها کاهش یافت.

به نظر می رسد درآینده، بیشتر شاهد ترکیبی از ساخت افزودنی و سنتی با نتایج قدرتمند خواهیم شد.

برایجابجایی قطعات خاص و حمل آنها نیاز به رانندگی مستمر در بزرگراهای شلوغ ندارید.

شما می توانید آنها را خود در سایت تولید کنید. نیازی به سفارش و حمل تجهیزات تولید از یک کارخانه به کارخانه دیگر نیست.

با پرینت سه بعدی، پیچیدگی آسان است، و حتی با اپلیکیشن موبایل هم میتوان آن را پیگیری کرد.

به هر کارخانه ای که دارای پرینتر سه بعدی است پیچیده ترین فایل های پرینت را می توان به صورت دیجیتال به اشتراک گذاشت.

می تواند به یک مرکز تولید فوری تبدیل شود، بدون نیاز به حمل و نقل، کامیون یا حرکت با سوخت کربن.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.