کاربرد پرینت سه بعدی در دندانپزشکی (یک صنعت پر رونق )پرینترهای سه بعد ی دندانپزشکی باید از دقت بسیار باالیی برخوردار باشند، بنابراین را یج ترین تکنولوژی های
میباشد. بسته به کاربرد، رزین LCD و DLP و (SLA (Stereolithography مورد استفاده در این صنعت
های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند و بسیاری از رز ین های تخصصی تنها برا ی چاپگرهای سه بعد ی
.دندانپزشکی ساخته شده اند.
خدمات پرینت سه بعد ی هم در مطب های دندانپزشکی و هم در لابراتوارها انجام می شود و سطح جدیدی از
.سرعت و سهولت را نسبت به روش های قدیمی به ارمغان می آورد.
این صنعت با وجود جد ید بودن، به طور چشمگ یری بزرگ است، و به طور پیوسته در حال رشد و توسعه
می باشد. دندانپزشکان برای استفاده از پرینتر های سه بعد ی دندانپزشکی، روش های ب ی حد و حصری دارند.


کاربردهای گسترده پرینت سه بعدی در دندانپزشکی

شایع ترین کاربردهای پرینت سه بعد ی در دندانپزشکی، تراز کننده های شفاف و محافظ های شب می باشد. تراز
کننده ها که به عنوان جایگزینی برای براکت های ارتودنس ی به کار می روند، به دلیل نامرئی بودنشان به محبوب
ویژه ای رسیده اند.

این روند با اسکن سه بعد ی دندان های بیمار توسط یک دندانپزشک یا متخصص ارتودنسی آغاز می شود، سپس از
نرم افزار برای تولید مدل سه بعد ی دندان ها استفاده می شود. برا ی ایجاد یک ترازکننده، مدل اساسا با شکلی که
می خواهند دندان ها پیدا کنند تنظیم می شود. برای ایجاد یک مدل واقعی ، دو روش مورد استفاده قرار میگیرد. در اولین روش، مدل دندان های بیمار با استفاده از ایجاد یک محیط خلاء برای شکل دادن به ورقه های پالستیکی رو ی مدل، چاپ می شود.
پزشک می تواند از مدل دندان های بیمار برا ی تنظیم مدل دندان استفاده کرده و سپس آن را چاپ کند. به طور
طبیعی این روش به یک پرینتر سه بعدی کاملا تخصصی با دقت بسیار بالا با رزین خاص نیاز دارد.

پرینت سه بعدی تاج دندان

هنگامی که یکی از دندان ها ی شما می شکند، دندانپزشک یک تاج برای جایگزینی بخش شکسته ایجاد می
کند. فرآیند متعارف به طرز باور نکردن ی وقت گیر و گران است – درست همان چیزی است پرینت سه بعدی
قادر به اصلاح است، هزینه و زمان پرینت سه بعد ی تولید تاج ها ی دندان را بسیار ساده کرده است. پزشکان از دندان شکسته اسکن گرفته و سپس
با استفاده از نرم افزار مدل سه بعد ی تاج دندان را تولید می کنند. آنها می توانند تاج های دندان را در مطب
.خاص بسازند CNC خود در کمتر از ۳۰ دقیقه با استفاده از رزین های مخصوص یا تکنولوژی
این فناوری مدت زمان انجام فرایند را از چند هفته به کمتر از یک ساعت تبدیل کرده است که این عملکرد هم
برای دندانپزشک آسان تر و هم برای بیمار ارزان تر است

پرینت سه بعدی راهنماهای جراحی

جراحی های دهان باید بسیار دقیق باشند و پرینت سه بعد ی ایجاد دقت را بسیار آسان کرده است. یک مدل
پرینت سه بعد ی شده طراحی شده برا ی قرار گرفتن در دهان بیمار، ی ک سرمایه ارزشمند برای دندانپزشکان
است.
آنها به سادگی دهان بیمار را اسکن کرده و یک مدل مشابه تراز کننده اما با دهانه هایی در قسمتی که عمل
جراحی می خواهد بر روی آن انجام شود، طراحی می کنند.
این مدل ها را می توان با استفاده از رزین های مشابه آن چه برای ساخت تراز کننده ها و محافظ های شبانه
مورد استفاده قرار می گیرد، تولید کرد. این مدل ها را با هر دستگاه پرینتر سه بعدی دندان پزشکی در کمترین
زمان می توان ساخت.

پرینت سه بعدی مدل ها

در دندانپزشکی بسیار مهم است که همه چیز در اولین مرتبه اصالح شود، پری نتر های سه بعد ی دندانپزشکی
این شرایط را برای ما فراهم م یکنند. پزشکان می توانند ی ک مدل از دهان بیمار را چاپ و ایمپلنت، تاج و یا تراز
کننده را از نظر تناسب با دهان بیمار اعتبار سنج ی کنند
ساخت مدلهای دندانی چاپی سه بعد ی شده آسان است. آنها تنها نیاز به یک اسکن سریع از دهان بیمار دارند.
علاوه ه بر این، مدل ها می توانند ابزارهای قدرتمند ی برای یک دندانپزشک باشند زیرا آنها را قادر می سازد
کارشان را قبل از جراحی ایمپلنت بررسی کنند.
از آنجا که این مدل ها در واقع هیچ گاه در هیچ دهانی قرار نمی گیرند و تنها برای بررسی جراحی مورد استفاده
قرار میگیرند، نیازی به هیچ تکنولوژی یا رزین خاصی ندارند .
پرینت سه بعدی دندانپزشکی یک صنعت به سرعت در حال رشد است که وعده موفقیت را میدهد . به همین
دلیل بسیار ی از شرکت ها تمرکز خود را به این صنعت اختصاص داده اند. برخی از این شرکت ها تامین
کنندگان اصلی محصولات دندانپزشکی هستند، در حالی که برخی دیگر، در حال تحقیق برای یافتن کاربرد های
جدید پرینت سه بعد ی در صنعت دندانپزشکی هستند

کاربردهای جدید پرینت سه بعدی در صنعت دندان پزشکی

در حالی که پرینت سه بعدی دندانپزشکی به عنوان یک صنعت موفق در دنیای امروز شناخته شده است،
کاربردهای ساخت افزایشی در این صنعت هم چنان در حال توسعه است و کاربردهای جد ید ی به طور پیوسته
در حال ظهور هستند .
یکی از این پروژه های بسیار امیدوار کننده مربوط به دانشگاه خرونینگنهلند در شمال هلند است که پژوهش
گران در این پروژه در تالشند یک ماده قابل پرینت با امکان کشتن باکتری هایی که در تماس با آن قرار می
گیرد ایجاد کنند. این پروژه تأثیر بزرگی بر صنعت دندانپزشکی خواهد گذاشت چرا که با استفاده از آن،
ترازکننده ها، تاج ها و ایمپلنت ها بسیار مقاوم و با عمر طولانی می توان تولید کرد
پروژه های دیگر نشان دهنده این است که چقدر این صنعت در حال گسترش می باشد

خوشحالیم که بخشی از جنبشی هستم که دندانپزشکی و دندانسازی دیجیتال را رهبری و متحول می کند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.