نحوه کار دندانپزشکان و دندانسازان از اسکنر سه بعدی !


چگونه از اسکنر سه بعدی استفاده می‌کنند؟

با دیجیتالیزه کردن پروسه‌ی کار، دندانپزشکان و دندانسازان می‌توانند پروسه‌ی درمان بیماران را ساده‌تر و کاراتر کنند.

به عنوان نمونه بیماری که نیاز به ایمپلنت دندان دارد می‌تواند با یک اسکنر سه بعدی دندان (در بعضی موارد حتی از دو نوع اسکنر سه بعدی دندان می‌تواند استفاده شود) به درک درستی از وضعیت دهان و دندانش قبل و بعد از ایمپلنت برسد. با این روش می‌توان کل پروسه‌ی ایمپلنت را با مدل سه بعدی دیجیتالی به بیمار نشان داد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.