چاپ ۳Dو بی حسی

اخبار چاپ 3D بی حس کننده آمپول

اخبار چاپ 3D بی حس کننده آمپول


بشر همواره و در تمام اعصار برای رهایی از مشکلات و ناملایمات و دردها به فکر چاره بوده است.

چاپ 3Dو بی حسی

هر روز راه کاری جدید و امروزی با کمک این محصول وجود امده است.

در حل مشکلات و تخفیف آلام زندگی موفق باشد.

کاربردآن در پزشکی بسیار چشمگیر بوده است

 آیا شما از آمپول فراری هستید ؟

چاپ 3Dو بی حسی

دانشجویان دانشگاه Rice  با الهام از روش قدیمی سوراخ کردن گوش بوسیله یخ و سوزن و بی حس کننده پوست اقدام کرده اند.

این وسیله استوانه ای به ۲ قسمت :

۱- آب

۲ – آمونیوم نیترات -Ammonium nitrate

با چرخاندن

با هم مخلوط شده

گرماگیر صورت گرفته

سرما از طریق صفحه فلزی ای  که در انتهای لوله قرار دارد

با پوست تماس پیدا می کند و می تواند به مدت ۶۰ ثانیه پوست را کرخت و بی حس کند.

استفاده از این ابزار نسبت به سایر روش های مثل: اسپری ها و کرم های بی حس کننده، بسیار ارزانتر و به صرفه تر است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.