استحکام بالایی روکش های IPS

    روکش های آی پی اس استحکام بسیار بالایی دارند .

در عین حال منجر به سایش دندانهای مقابل نمی شود و خوب پالیش میشود . اما چون شفاف هستند نور را تا حدودی از خود عبور می دهند بنابراین رنگ دندان را پوشش نمی دهد. سیستم فوق برای ساخت اینله و اونله نیز کاربرد دارد.

 

سیستم پرس E.max

سیستم پرس E.max
hermes3d.ir