ایمپلنت دندان 

نوعی بازسازی و احیا کردن سلامت دندانها

               ایمپلنت دندان 

                 نوعی بازسازی و احیا کردن سلامت دندانها

روشی کامل و جایگزین برای روشهای قدیمی


تاج دندان وریشه به خوبی با استخوان فک قرار خواهد گرفت .یک نوع پایه فلزی از جنس تیتانیوم  که کاملا با بافتهای بدن سازگار است.این پایه قرار است در فک ورود و نقش ریشه رابازی نماید. برروی پایه ی فک بیرون پروتز ثابت که شبیه یک دندان اصلی است قرار خواهد گرفت.طی دهه های اخیر مواد و عناصر جدید زیادی در دندانپزشکی زیبایی کاربرد پیدا کرده اند.

روکش ها و پایه های تمام سرامیکی


از بدنه های اصلی که به صورت یک تکه و از جنس زیر کونیوم زیست سازگار طراحی شده اند .ایمپلنت دندانی زیر کونیوم دارای بیشترین حد کارایی و زیبایی طبیعی هستند و سلامت دهان را حفظ می کنند .شما به عنوان یک دندانپزشک در تجربیات خود دریافته اید حاضر در بازار نیاز تمام بیماران از بر طرف نمیکند.این امکان  توسط سیستمهای جدید cad _ cam برای هربیمار اباتمنت های لازم توسط لابراتوار طراحی وبه بیماران ارائه گردد.

 

ایمپلنت دندان