ساخت داربست های نانو کامپوزیتی

ساخت داربست های نانو کامپوزیتی

ساخت داربست های نانو کامپوزیتی


با پرینتر سه بعدی در واحد خمینی شهر

ساخت داربست های نانو کامپوزیتی

ساخت داربست های نانو کامپوزیتی دکتر فرشید آقا داودی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی گفت:

این دستگاه قابلیت تولید اندام مصنوعی انسان از جنس مواد نوین نانو کامپوزیتی را دارد

به این ترتیب که از قطعات پس از ۳D از نمونه های طبیعی و با ساختار، داربستی توسط دستگاه نمونه سازی تولید می شود.

در ترکیب شیمیایی این نانو کامپوزیت ها از مواد زیست سازگار استفاده شده تا قابلیت جایگزینی به عنوان اندام مصنوعی را داشته باشد.

این روش علاوه بر کاربرد در حوزه دندانپزشکی و ارتوپدی می توان در آموزش پزشکی و شبیه سازی های علمی هم استفاده کرد.

مواد بکار رفته مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی

ساخت داربست های نانو کامپوزیتی

می تواند مواد مغذی – زیستی و خون را از خود عبور دهد.

گوش

بینی

استخوان

رگ مصنوعی

ساخت داربست های نانو کامپوزیتی نمونه سازی سریع یکی از روشهای مدرن

به کمک آن می توان قطعات با تیراژ کم را با دقت بسیار بالا و هزینه اندک طراحی و تولید کرد.

با ساخت این دستگاه علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور

نیاز کشور در تولید بافت و استخوان مصنوعی و سایر تولیدات نانو کامپوزیتی پلیمری برطرف می شود

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.